Media

In aanloop naar de opening van het museum hebben wij veel media over de vloer gehad, een speciaal woord van dank gaat hieruit naar Henri Bruntink van lochems nieuws
Elke keer wanneer wij hem benaderde was hij bereid om er over te schrijven en dat veroorzaakte een sneeuwbal effect, lees alle artikelen hier